Handige Links - Uitvaart

Handige links

Steun
Verlies- en relatiecouselor Marjolein Sickinghe www.verliescounselor.nl
Fotografe Sandra Grootenboer www.herinneringsfotografe.nl
Praktijk voor stervensbegeleiding en rouwverwerking www.hetveerhuis.info
Troostfoto’s van het afscheid www.stilbeeld.nl
Literatuur en forum voor jongeren in rouw   www.achterderegenboog.nl
Rouwverwerking bij jongeren en kinderen  
www.in-de-wolken.nl
Steunpunt na het verlies van een kind   www.lieve-engeltjes.nl
Rouw en alle aspecten die daar mee te maken hebben   www.rouw.nl
Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk   www.slachtofferhulp.nl
Landelijke Stichting Rouwverwerking   www.verliesverwerken.nl
Vereniging van ouders van kinderen met kanker  www.vokk.nl
Stichting voor onder meer ondersteuning van getroffen ouders   www.wiegedood.org

Teksten
Voor teksten en sprekers   www.humanistischverbond.nl

Gedenktekens
Houten urnen www.fingerprintfurniture.nl
Verstrooien van de as vanuit een hete luchtballon  www.ballonverstrooiing.nl
Urnen die zijn gemaakt van 100 procent afbreekbare materialen  www.eco-urn.eu
Informatie over urnen   www.funeralproducts.eu
Gedenkengelen in alle soorten en maten  www.gedenkengelen.nl
Fontein in het water die geleidelijk de as vrijgeeft  www.waterurn.nl
Alles over uitvaarten   www.uitvaartinfotheek.nl
Sieraden, urnen en glasobjectenwww.asbestemming.com
Sieraden om de as in te bewaren   www.urnsieraden.com
Boom planten op de as van een dierbare   www.rememberingreen.nl
Online verkoop site van urnen en gedenktekens   www.urnonline.nl

Praktische zaken
Buurtzorg http://www.buurtzorgnederland.com/
Thuiszorg www.thuiszorgvenv.nl www.thuiszorginholland.nl
Helpdesk slapende banktegoeden (Is er nog een bankrekening?) https://www.slapendetegoeden.nl/
De Nederlandse Bank voor informatie over oude polissen   www.dnb.nl
Helpdesk slapende polissen (loopt er nog een polis?) www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/polissen-van-overledenen/
Gratis ophalen van de inboedel   www.emmaus.nl
Alle informatie over geven aan erkende goede doelen   www.goededoelen.nl
Gratis ophalen van kleding  www.sympany.nl

Diversen
Informatie over orgaan- en weefseldonatie   www.donorvoorlichting.nl
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie   www.nvve.nl